Vattenskärning

Tips och trix för dig som vattenskär

Flexibel fräsning för fina resultat

Fräsning är en flexibel form av metallbearbetning som används för att forma olika typer av metall.

Det finns en mängd olika tekniker för att på bästa sätt ta fram den typen av avancerade metallprodukter som dagens samhälle och industri kräver. Metaller används för att tillverka verktyg, som komponenter i bilar och till slitstarka möbler, och därför krävs produktionstekniker som är lika mångfacetterade som produkterna i sig. Det första steget för att tillverka en metallprodukt är att på något sätt beskära det material som används för att ge det en specifik form. Fräsning är en av de vanligaste av dessa skärande tekniker, och bedrivs idag med hjälp av flera olika avancerade maskiner.

Hur fungerar det?
En fräsmaskin fungerar genom att ett verktyg fräser ut former i ett roterande arbetsstycke. Arbetsstycket roterar men hålls annars helt stilla medan det skärande verktyget i fräsen förs mot det, i längdled, djupled eller höjdled beroende på vilken form som ska fräsas fram. Vatten används i de flesta fräsmaskiner som ett sätt att både hålla temperaturen nere, då värme utvecklas när metallverktygen kommer i kontakt med den snabbt snurrande metallytan, och för att leda bort de metallflisor som annars skulle kunna innebära en säkerhetsrisk för både människa och för maskin. Dessutom hålls arbetsytan renare av vattnet vilket är bättre för resultatet och spar tid då man slipper krävande rengöringsmoment efter att en maskin har varit igång. En annan viktig förutsättning för lyckat resultat är att arbetsstycket är ordentligt fastspänt så att vibrationerna som uppstår inte leder till ett snett och ojämnt resultat. Fräsning kan utföras både manuellt, automatiskt och med hjälp av CNC-styrning, där det senare är det vanligaste i moderna industriverkstäder.

Användningsområde och arbetsprocess
Olika typer av fräsmaskiner används för olika ändamål, och det som avgör är bland annat hur avancerad form komponenten behöver får, vilket material som ska fräsas samt hur stor volym som ska produceras. När man planerar en tillverkningsprocess beräknar man också kostnaden för olika bearbetningstekniker för att se vilken som blir mest prisvärd. Oftast krävs en kombination av tekniker och maskiner för att skapa en komplett produkt, och därför är det viktigt att de verkstäder som fräser också har kompetens för de nödvändiga efterbearbetningar som kommer med tekniken. En komponent som har formats i en fräsmaskin kan ofta behöva exempelvis svetsning och även ytbehandlingar innan den är färdig.

Effektivare produktion
Tack vare dagens moderna maskiner som fungerar med hjälp av datorteknik kan fräsning numera utföras på mycket kort tid, samtidigt som resultatet blir exaktare och jämnare än med manuella fräsmaskiner. För industriverkstäder är detta en förutsättning för att hinna med den massproduktion som marknaden kräver. Säkerhetsaspekten är också en viktig anledning till denna utveckling, där de alltfler automatiserade momenten en maskin kan utföra innebär att människor kan hålla sig på säkert avstånd. Dessutom kan robotar hantera arbetsstycken som är alltför stora eller tunga för industriarbetare att hantera, och på så sätt kan robotar assistera maskinen när det gäller inmatning och utplockning. Att fräsmaskinerna idag är så pass självgående är något man framförallt kan tacka CNC-tekniken för, som innebär att varje maskin styrs av ett förprogrammerat datorprogram som steg för steg instruerar maskinen att utföra rätt moment.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)