Vattenskärning

Tips och trix för dig som vattenskär

Vilka skydd finns och hur får du säker skärande bearbetning?

För att skydda dig själv och maskinen du jobbar med krävs det olika typer av skydd. Maskiner som utför skärande bearbetning kan vara utformade för att göra det möjligt för dig att se genom fönster för att följa verktygens arbete. Dessutom kan du jobba med svarvning och fräsning utan att faktiskt behöva stoppa in händerna i maskinen annat än då den står still.

Vilka personskydd behöver du vid skärande bearbetning?

Även om du utför skärande bearbetning med en maskin som har skydd mellan dig och delar som skulle kunna lossna eller material som kan hoppa så måste du tänka på personskydd. Det är till exempel viktigt att jobba med säkerhetsglasögon. Dessa ska bäras av alla som befinner sig i lokalen i närheten av en skärningsmaskin som är igång.

Du kan också behöva lämpliga handskar för de tillfällen då du ska byta verktyg eller då du måste öppna maskinen för att plocka bort spån eller se närmre på vad som orsakar ett avbrott. Utöver detta är det förstås viktigt att jobba med arbetskläder som skyddar hela din kropp i det fall att en del skulle lossna eller spån flyga ur maskinen och mot din kropp.

Bra skor är också viktigt för säkerheten. Du måste stå och gå på ett stadigt vis då du jobbar med att beskära delar av metall och andra material.

Några viktiga säkerhetsåtgärder som bör vidtas

När du går igenom den utrustning som du använder för att skydda din kropp så ska du också beakta vad du har på dig i form av smycken och liknande. Ett halsband som sticker ut ovanför en overall kan bli farligt om det fastnar i utrustning du jobbar med.

Om du har långt hår bör du samla det och se till att inga hårtestar hänger ut där de kan fastna i verktyg och maskiner. Det är inte så att du måste klippa håret kort för att jobba på ett säkert sätt med skärande bearbetning. Men det ska alltid samlas på ett sätt som gör att det inte faller ut under arbetet med fräsning, svarvning eller annan beskärande metod.

Golvet får inte vara halt eller stökigt

Även om du har bra skor som är halksäkra så gäller det att se över golvets säkerhet. På en verkstad kan det spillas olja eller så ligger delar från tidigare produktion kvar. Detta är väldigt farligt och ökar risken för fallskador.

Golvet måste alltid städas noga mellan och kanske till och med under varje projekt. Kanske finns det anledning att använda särskilt halk-tejp för att märka ut var man kan befinna sig på säkert avstånd från en maskin som är igång.

/sakerhet-skarande-bearbetning.jpg

Vid allt arbete i mekanisk verkstad måste personsäkerheten prioriteras. Ofta är det kraftfulla maskiner som kan orsaka stora olyckor. Det är lätt att någon snubbla på skräp på golvet eller skära sig på metalldelar eller spån från skärande bearbetning.

Det ska finnas en nöd-knapp för varje maskin

En operatör som märker att något håller på att gå helt galet måste snabbt kunna stoppa en maskin. Knappen som används för stopp eller nödstopp ska finnas inom räckhåll. Den ska vara så enkel att känna igen att även andra som finns på verkstaden snabbt kan stänga av maskinen om den som är ansvarig för driften av någon anledning inte kan göra det.

Låt robotar hjälpa till med lyft

En annan fara som kan finnas då man genomföra uppdrag med skärande bearbetning är att delar och material kan vara tunga och vassa. Genom att använda robotteknik går det att skydda människor som sköter arbetet. På detta vis behöver du inte komma för nära farliga processer och du behöver inte slita ut kroppen för att mata in material eller plocka ut dem då de är färdiga.

Verktyg måste underhållas för att förbli vassa

När du jobbar med skärande bearbetning är det viktigt att verktyg som används har rätt skärpa. Om de blir slöa kan det faktiskt innebära en fara för den som jobbar med produktionen. Det gäller alltså att med jämna mellanrum gå igenom verktyg för att byta ut när det behövs så att stopp och farliga situationer ska kunna undvikas.

Utbildning måste ske med jämna mellanrum

Sist men inte minst kan du inte räkna med att alla som jobbar på en verkstad har full koll på vad som är säkert och vad som inte är det. Med jämna mellanrum ska säkerhetsrutiner ses över. Man bör också ta reda på om alla som jobbar på verkstaden förstår skyltar och symboler.

28 Aug 2022

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)