Vattenskärning

Tips och trix för dig som vattenskär

Dagvattenkassetter är med och renar spillvattnet

I industriområden krävs det bra lösningar för hantering av dagvatten såväl som spillvatten. Det går inte att få översvämningar på parkeringar och uppställningsplatser till följd av kraftiga skyfall. På grund av detta gräver man ofta ner kompletta system med dagvattenkassetter och dagvattenmagasin som dirigerar om regnvatten samtidigt som spillvatten kan filtreras.

Dagvattenkassetter med filter som rengör

När skärande bearbetning utförs med vatten så kommer spillvatten att rinna ut i avlopp och kanske ibland direkt ut i marken. Det här beror ju lite på arbetsmetod och de ämnen som kommer att hanteras. När dagvattenkassetter har filter så kan dessa fånga upp metaller och annat som inte bör komma ut i naturen.

Dagvattensystem är gjorda för att kunna filtrera ut farliga ämnen. De ligger ju inte sällan i marken vid vägar och under parkeringar. Där kommer det att hamna en hel del gifter från bilar som rinner ner i marken med regnvatten. Det är något som dagvattenkassetter och dagvattenmagasin klarar av med smarta filter.

Vatten som går ut direkt i naturen

Det är inte sällan så att regnvatten dirigeras vidare ut i naturen till en plats där det inte kommer att bli farliga översvämningar. Det här är mycket viktigt och något som gör att vi kan klara av kraftiga regnstormar utan att det lamslår hela samhällen.

Det finns också system som driver vattnet till reningsverk via det vanliga avloppssystemet. När detta sker kommer vattnet att rengöras i rengöringsverket. Det kan ses som tryggare än de tillfällen då vattnet slussas ut i naturen.

Men det är alltså fullt möjligt att få bort de farliga ämnena med väl fungerande filter. Detta är en stor fördel med moderna dagvattenkassetter som är formade i enlighet med den typ av omdirigering av vattenmassor som kommer att ske.

/ramp-for-batar.jpg

Byten och underhåll av filter

Det är förstås så att de filter som sitter i dagvattenkassetter och dagvattenmagasin tids nog måste bytas ut eller rengöras. Det här är inte så komplicerat som man kan tro. Det går att lägga systemen för dagvatten direkt under jordytan så att det blir enkelt att komma åt.

Med tydlig planering av var kassetterna ligger så är det inte alls besvärligt att gräva upp där det behövs uppdatering och byta ut eller rengöra delar. De moderna dagvattenkassetterna är lättviktiga och gjorda av plast. Detta gör det enkelt att underhålla och se till att vattenreningen via dagvattensystemet fungerar som den ska.

Dessutom går det ju att bygga på när det visar sig att ett dagvattensystem behöver flyttas i en viss riktning eller ge stöd för mer intensiv hantering av spillvatten och dagvatten. I och omkring industriområden där man jobbar med skärande bearbetning är detta ett väldigt viktig stöd som ser till att det går att jobba på ett sätt som blir bättre för vår miljö.

21 Sep 2022

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)