Vattenskärning

Tips och trix för dig som vattenskär

Ibland kan man spara pengar på legotillverkning

Legotillverkning är smidigt och effektivt när en verkstad inte har kapacitet för att erbjuda alla delmoment av en produktion.

I och med att metallbearbetningen i Sverige blir alltmer varierad och flexibel så är det många verkstäder som inser att de inte kan erbjuda samtliga metoder på plats. Då man tidigare har nöjt sig med ett visst arbetsflöde så kan man se fördelar med att jobba med legotillverkning för att ge kunder större valmöjligheter och produkter som håller högre kvalitet. Det här innebär att man låter ett annat företag ta hand om en viss del av produktionen för att dra nytta av deras specialkunskaper. Då legotillverkningen ligger i slutskedet av en arbetsprocess så är det viktigt att man får en komplett tjänst för att inte försena leverans av komponenter och färdiga produkter.

Täta samarbeten
Att lägga ut en del av sin produktion på ett annat företag kan kännas riskabelt. Har man lovat sin kund en viss nivå och kvalitet så vill man ju inte äventyra framtida beställningar genom att använda sig av en legotillverkare som inte håller måttet. Samtidigt så blir det helt enkelt nödvändigt att ta in denna hjälp för att möta de behov som finns på marknaden. För att produktionen ska hålla hög kvalitet och kännas säker så måste man utveckla täta samarbeten. Det kan ta tid att få upp ett förtroende, men när man har använt sig av samma legoföretag ett visst antal gånger så inser man att de har kommit in i ens arbetstänk och struktur. En annan sak att tänka på är att man oundvikligen måste avslöja en del affärshemligheter då man involverar ett utomstående företag i sin produktion. Det krävs alltså att legotillverkaren har rätt attityd och förmågan att hantera hemliga uppgifter om kunder och projekt.

Efterbearbetning att lita på
När en metalldetalj har tagits fram så måste man ofta ge denna någon form av efterbearbetning. Även om metallen är rostfri och har behandlats innan beskärning så brukar man ge den en omgång av färg eller lack för syns skull. Butiksinredning och andra möbler kan ju inte se ut hursomhelst så det är viktigt att detaljerna som ska ingå får rätt form av ytbehandling innan de skickas iväg för montering på plats. När legotillverkaren tar hand om svetsning, färg och montering så gäller det att veta att dessa moment utförs på ett professionellt sätt så att man slipper klagomål från kunden då det redan är försent att på ett smidigt sätt rätta till misstag.

Unika projekt
Det finns unika projekt som kräver mer av en legotillverkare än andra. När legotillverkning krävs för ett unikt projekt så är det bra att kunna använda sig av specifika datorsystem så att hela produktionen följer samma mall. Det finns även situationer där den som ska montera en produkt måste klara av mycket avancerade format. Det kan ju vara så att man måste ta sig till butiken, verkstaden eller annan lokal där montering ska ske och då ska detta arbetsmoment vara noga inplanerat för att undvika förseningar. Det bästa är om man kan ha en kontaktperson för ett projekt även om det kommer att röra sig mellan olika leverantörer för bästa resultat.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)