Vattenskärning

Tips och trix för dig som vattenskär

Tungmetallavskiljare i marken omkring industrier

I industriområden är det ofta svårt att komma runt det faktum att man ofta måste jobba med material som kan vara farliga om de hanteras på fel sätt. Idag är svensk industri världsledande då det kommer till att jobba på ett miljövänligt sätt. Dessutom har vi numera smarta dagvattensystem med tungmetallavskiljare som ser till att metaller inte kan läcka ut hur som helst i våra marker och skogar.

Tungmetallavskiljare i marken är en investering

När det regnar kraftigt utomhus kan stora ansamlingar av vatten ställa till med problem. Dessa problem löses med dagvattensystem som skickar vattenmassorna vidare under marken till säkra platser. De smarta systemen som leder bort regnvattnet fungerar med dagvattenkassetter såväl som dagvattenmagasin som temporärt huserar vatten innan det förs vidare.

I dessa system går det att använda sig av filter som sorterar ut ämnen som inte bör komma ut i naturen. Tungmetallavskiljare kommer att rensa ut tungmetaller från spillvatten eller regnvatten som forsar ner i marken.

Det finns också tungmetallavskiljare som kan filtrera ut kolväten, suspenderade ämnen såväl som olja. Den här typen av filter är en investering i industriområden där det krävs lite mer för att hålla sig till de miljödirektiv som gäller.

Verkstäder som jobbar med skärande bearbetning eller med efterbearbetning har ofta spillvatten som behöver filtreras. Med rätt filter på plats i marken kan man återföra vattnet till naturen eller skicka det vidare till reningsverk via det vanliga avloppssystemet.

Olika typer av tungmetallavskiljare

Det är viktigt att förstå att det finns olika typer av tungmetallavskiljare. Det kan vara så att man måste välja en variant som är godkänd i Sverige och inom EU. Den ska vara i enlighet med de vattendirektiv som finns i EU samtidigt som de svenska normerna vad gäller miljökvalitet följs.

/bat-med-motor.jpg

Enkel installation när man ändå lägger ner dagvattenmagasin

Det blir ju svårt för ett industriområde att fungera som vanligt om det blir översvämningar under kraftiga skyfall. Då kommer det att vara nödvändigt med dagvattenkassetter och dagvattenmagasin som läggs ner i marken och transporterar bort vattenmassorna såväl som spillvatten när det behövs.

När man ändå installerar den här typen av system så är det inte svårt att också få tungmetallavskiljare på plats. De kan sättas in som en del av systemet tillsammans med andra typer av filter som renar vattnet som flyter under marken.

Inte bara i industriområden

Faktum är att metaller kan sprida sig på fler platser. Vanliga köpcentrum med stora parkeringar är också platser där man gärna installerar bra system för att leda bort regnvatten. Här kan det också vara viktigt att använda filter som kan fånga upp tungmetaller och andra giftiga ämnen.

Filter som tungmetallavskiljare är väldigt bra insatser för samhället. Det handlar ju om att skydda vår miljö både idag och imorgon. Att se till att de giftiga ämnena inte når ut i naturen är något som vi har behov av i alla stadsmiljöer så dessa filter är väldigt viktiga på många platser.

29 Jan 2022

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)