Vattenskärning

Tips och trix för dig som vattenskär

Är det farligt med gasskärning?

Denna sida handlar om säkerhet gällande gasskärning. Vill du veta mer om själva skärningsmetoden kan du läsa mer HÄR och HÄR.

Gas som brinner och en skarp oxygenstråle låter kanske inte som en miljö som kan anses vara säker, i varje fall inte för den oinvigde, och visst kan man se faror med den här beskärningstekniken. Nu är det dock inte det som syns mest som är allra farligast. När man jobbar med gasskärning så måste man nämligen vara medveten om de gaser som frigörs under arbetsprocessen. Det här är gaser som kan vara livsfarliga att andas in och därför så måste man ha ett väl fungerande utsug och annan utrustning som skyddar den som arbetar med beskärningen.

Gasskärning på säkert sätt

Koncentrationen av oxygen och gas

Det som är så intressant med gasskärningen är att man faktiskt inte skär med gaslågan. Det är en stråle av oxygen som skär i plåten och man kan inte säga att oxygenen är det som man ska vara rädd för men däremot så måste man inse hur oxygen och den gas man använder samverkar för att förstå hur man på bästa sätt ska undvika farliga situationer. Om oxygenen anrikas så kan det uppstå en brandrisk. Genom att jobba med rätt temperatur och tryck så kan man undvika att anrikning inträffar. I och med att syre ökar förbränning så kan det räcka med en mycket liten extra del av oxygen i luften för att en mindre gnista ska ställa till med ett inferno. Om man då befinner sig i en lokal med brandfarliga material så ligger man minst sagt risigt till.

Det är med tanke på denna brandrisk som företag i Gnosjöregionen som kan erbjuda gasskärning ser till att jobba med fasta säkerhetsrutiner där man både på manuell och automatisk väg kan märka skillnader i koncentrationen av gas och syre som släpps ut från skärmaskinen. I vissa fall använder man sig även av en typ av gas som gör att man kan lukta om det uppstår en farlig situation som man snabbt måste rätta till.

Rökning

Det borde vara så uppenbart att man inte röker i samband med gasskärningsuppdrag och ändå så inträffar det brandolyckor på grund av att någon har tänt en cigarett då luften varit oxygenanrikad. I seriösa verkstäder så tolererar man inte rökning och det finns skyltar som gör detta klart och tydligt för besökare, men den som skär i metall som en hobby kan missa detta om det brister i säkerhetsrutinerna.

Med rätt säkerhetsrutiner

Om man jobbar med rätt säkerhetsrutiner och ser till att ta hand om sin gasskärningsutrustning på rätt sätt så är denna beskärningsmetod inte farligt. Om det motsatta gäller så innebär den en livsfara. Därför ska man aldrig dra igång hobbyprojekt med gasskärning om man inte först har gått igenom en noggrann instruktion för hur detta kan göras på ett säkert och tryggt sätt.

Mer information om gasskärning på säkert sätt

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)