Vattenskärning

Tips och trix för dig som vattenskär

Beskärning med lasermaskiner jämfört med traditionell beskärning

Moderna metallbearbetningsmaskiner gör det möjligt att på ett mycket effektivt vis beskära olika typer av metall. Man kan använda fräsning där man helt enkelt beskär metall med metall men använder sig av avancerade system och mycket moderna maskiner för att få exakta resultat. När man väljer lasermaskiner för att beskära metall så skär man på ett sätt som skiljer sig stort från traditionella metoder där man använder metall mot metall. Laserskärningen skulle möjligen kunna jämföras mer med vattenskärning på så vis att man får ett mycket precist snitt och för att man inte skär med metallverktyg.


Såhär kan det se ut

Lasermaskiner kan mer än skära

Något som kanske inte alla är medvetna om är att lasermaskiner faktiskt kan göra mer än att beskära. Man kan till exempel få en viss finish på ytan som man beskär med lasermaskinen. Det här är en stor fördel och skiljer sig stort från det som man kan åstadkomma med en vanlig fräs eller annan skärmaskin som använder verktyg av metall. När man jobbar med lasern så får man en arbetsprocess som är smidigare än mekaniska alternativ och som kan leda till att man inte behöver någon efterbearbetning av materialet.

Ingen kontakt mellan maskin och material

När man skär med en laserstråle så är det också så att man inte har någon kontakt mellan själva lasermaskinen och materialet som beskärs. Det här ger många fördelar som till exempel att man inte riskerar att förstöra material i onödan eller att klämma det så att man får en form som sedan måste rättas till. Den zon som kommer att hettas upp är normalt sett mycket mindre än den zon som upphettas då man skär mekaniskt och det är också en anledning till att man får en minskad risk för att metallen ska deformeras omkring snittet.

Det kan bli dyrare med laser

Men allt är inte guld och gröna skogar med lasermaskiner och det är förstås viktigt att påpeka. Det kan bli så att kostnaderna för laserbeskärning blir större än då man jobbar med en vanlig cnc-fräs. Ibland så är de mekaniska processerna billigare trots att de betyder att man får byta verktyg oftare. Vissa lasermaskiner kan kräva en hel del energi vilket också innebär en större kostnad. Det brukar också kosta en hel del att köpa en lasermaskin jämfört med vad en vanlig mekanisk industrimaskin kan kosta.

Men om man ser på själva operationen och att man inte behöver byta verktyg i lasermaskinen förutom linser då och då så kan det förstås bli en besparing i det långa loppet. Det här beror helt på den typ av produktion man har och hur stora volymer som ska beskäras.

Mindre spill

Med lasern så är det som med vattenbeskärning så att man får mindre spill. Man skär så exakt att det inte behöver slösas på material. Det här kan ibland vara svårt att undvika då man skär mekaniskt och därför så finns det situationer då laserbeskärning blir ett bättre alternativ som då man jobbar med lite dyrare material.

Det ena är inte bättre än det andra

Man kan få intrycket av att det är lasermaskiner eller mekaniska beskäringsmaskiner som gäller men så enkelt är det inte.  Många gånger så behöver man både och för att få bästa möjliga produktion på en verkstad. Det är en stor fördel då man kan välja typ av maskin för varje projekt och kanske till och med kombinera metoderna för en och samma produktion. Men om man ska välja en typ av maskin för metallbearbetning så måste man förstås väga fördelar med precis beskärning som man får med lasermaskiner mot det faktum att de är mycket dyra och kan komma att dra en hel del energi innan man bestämmer sig för den typ av maskin som man köper in.

16 Feb 2017

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)