Vattenskärning

Tips och trix för dig som vattenskär

Rent vatten i naturen med brunnsfilter

Dagvattensystem är otroligt viktiga för våra samhällen. Inte bara för att de leder bort vatten som skulle kunna leda till översvämningar. I moderna dagvattensystem så finns det brunnsfilter och det här är en mycket viktig del av systemet. Med filter så ser man till att vattnet som leds bort från parkeringsplatser, vägar och torg filtreras. Det betyder att mindre smuts hamnar i vår natur.

Brunnsfilter för rena utsläpp

Det är klart att man kan koppla dagvattenkassetter till vanliga avloppsystem. Men även dessa kan behöva brunnsfilter som gör att vattnet inte för med sig så mycket smuts. Då blir det ju lättare för reningsverk att ta hand om dagvattnet som ska rengöras innan det kan skickas ut i vatten-nät eller i naturen.

Moderna brunnsfilter är smarta. De fungerar lite som små reningsverk. När dagvattnet når filtret så stoppar det föroreningar från att ta sig vidare ut i naturen. Det får betydelse både för marken och för grundvattnet.

Både för industri och privathushåll

Filter är otroligt viktiga i alla sammanhang. Inte bara för industrier som till exempel där man jobbar med vattenskärning och måste skicka ut vatten i avloppet. När man skär med vatten på miljövänligt sätt så bidrar det till mycket lite smuts men filtrering kommer ändå att krävas.

I alla sammanhang där vatten rinner rätt ut i naturen så är brunnsfiltren väldigt viktiga. Det finns lite olika varianter som passar in i olika sammanhang.

Dagvattenbrunnar

I dagvattenbrunnar så kan man sätta ner smarta brunnsfilter som inte tar så mycket plats. Trots att de är små så kan de ge en effektiv filtrering av vattnet. Man bygger in den här typen av brunnsfilter direkt i brunnen.

Filter av denna sort klarar en hel del. De kan fånga upp tungmetaller och lösa partiklar på en storlek på 0.2 mm. Med regelbunden underhållning så ser man till att filtret förblir effektivt. Det är en investering i vår miljö.

Vid en väg så har man ofta den här typen av brunnsfilter. Dessa ser till att smutsen som kommer med dagvattnet från bilarna inte skadar vattendrag, mark och grundvatten.

Kassettlösningar

Det finns också plattare kassettlösningar som tillverkas av stål. Det här är en kompakt form av brunnsfilter som ger effektiv rengöring av dagvattnet. En fördel med kassettlösningar är satt de kan sitta kvar i brunnen när man genomför underhåll och rengör. Men det är också enkelt att komma åt filtret och byta det.

Kassettfilter har handtag som gör att man lätt kommer åt. De kan passa i många olika sammanhang och är enkla att montera. Det brukar inte ens behövas några särskilda verktyg för att få den här typen av brunnsfilter på plats.

7 Sep 2019

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)